adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat – zmienione wysokości przyznawania dofinansowań w 2014 roku

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014 zostały zmienione wysokości przyznawania dofinansowania w roku bieżącym. Ustalono następujące wysokości:

  1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi od 50% do 80% kosztów przedsięwzięcia.
  2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia dla osoby niepełnosprawnej.
  3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 40% kosztów przedsięwzięcia dla osoby niepełnosprawnej.
  4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych wynosi do 100% sumy kwoty limitu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.