Drukuj

Komunikat – podział środków finansowych PFRON

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Uchwałą nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, zostały podzielone środki finansowe na rehabilitację społeczną i zawodową w 2014 roku. W/w uchwałą zostały podzielone środki w następujący sposób:

 

Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych – 1 331 154, 00 zł z czego:

  • na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 90 000,00 zł;
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 149 414,00 zł;
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 130 000,00 zł;
  • na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 961 740,00 zł;

Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 160 000,00 zł.