Drukuj

Komunikat – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sprzęt rehabilitacyjny

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż wyczerpały się środki finansowe przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku. Aktualnie do Centrum wpłynęło 337 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w tym 36 wniosków niepełnosprawnych dzieci, na łączną kwotę  373 974,00 zł  oraz 18 wniosków na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę  44 365,00 zł. Potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu buskiego znacznie przekraczają możliwości finansowe jakimi dysponuje Samorząd Powiatowy, który na to zadanie w 2014 r. otrzymał 149 414,00 zł z środków PFRON.

Do dnia 01.07.2014 roku rozpatrzono pozytywnie i przyznano dofinansowanie dla 131 osób, w tym dla 34 dzieci, oraz 97 osób dorosłych. Zawarto także 12 umów z wnioskodawcami na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z czego wypłacono 9 umów na kwotę – 8431,60 zł. W związku z powyższym informujemy, iż kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane tylko w przypadku otrzymania jeszcze w tym roku dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w/w zadania. W przypadku nie otrzymania przez Powiat Buski dodatkowych środków z PFRON informujemy, iż wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną wypłacone mogą ponowie ubiegać się o przyznanie dofinansowania. Obowiązująca w tym zakresie procedura wymaga złożenia kolejnego wniosku.