Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuję o zakończeniu kwalifikacji wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2013 do 31.03.2014 r. W dniach 10-11.06.2014 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła łącznie 154 wnioski, w tym: 88 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 28 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz 38 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Komisja Kwalifikacyjna pozytywnie rozpatrzyła 32 wnioski, w tym:

 • 19 wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych;
 • 6 wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych;
 • 7 wniosków dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się.

Na liście rezerwowej umieszczono łącznie 23 wnioski, w tym:

 • 12 wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych;
 • 5 wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych;
 • 6 wniosków dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się.

Z przyczyn formalnych odrzucono 10 wniosków, w tym:

 • 4 wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych;
 • 2 wnioski dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się;
 • 4 wnioski dotyczące likwidacji barier technicznych.

Negatywnie rozpatrzono 70 wniosków, w tym:

 • 34 wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych;
 • 13 wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych;
 • 24 wnioski dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się.

Nadmieniamy, iż w związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych z PFRON w 2013 roku nie zrealizowano 19 wniosków osób niepełnosprawnych rozpatrzonych pozytywnie i umieszczonych na liście rezerwowej w roku ubiegłym. W związku z powyższym, w 2014 roku w pierwszej kolejności realizowane są wnioski z listy rezerwowej z roku ubiegłego. Aktualnie wszyscy wnioskodawcy zostali poproszeni o dostarczenie kosztorysów, które wpływają do PCPR. Jesteśmy w trakcie zawierania umów z osobami niepełnosprawnymi. W związku z tym, iż w bieżącym roku Powiat Buski również nie otrzymał wystarczających środków może zdarzyć się że wnioski złożone do 31.03.2014 r. rozpatrzone pozytywnie oraz umieszczone na liście rezerwowej nie będą realizowane w roku obecnym lecz zostaną przeniesione do realizacji na rok następny.