adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż jest w trakcie realizacji pierwszych umów zawartych z Wnioskodawcami na likwidację barier architektonicznych. Do chwili obecnej zostało zawartych 15 umów (w tym 14 umów z Wnioskodawcami, których wnioski w roku ubiegłym zostały rozpatrzone pozytywnie i umieszczone na liście rezerwowej, oraz jedna umowa z osobom niepełnosprawną umieszczoną na liście podstawowej w roku bieżącym). Pracownicy Centrum w dniu 19.08.2014 r. dokonali pierwszych kontroli oraz dwóch odbiorów prac remontowo-budowlanych na które udzielono dofinansowania. Pierwsze odbiory dotyczyły: wyrównania podłoża i wykonania podłóg w domu mieszkalnym w pokoju osoby niepełnosprawnej, oraz wykonania podjazdu do budynku mieszkalnego osoby niepełnosprawnej.