adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Być rodzicem to wcale nie takie proste zadanie, na każdym kroku spotykamy się z wieloma trudnościami. Bycia mamą- tego nikt nas nie uczy, a oczekiwanie, że będziemy się sprawdzać w tej roli jest bardzo duże. Każdy wymaga od nas, że będziemy w tym perfekcyjni, a tak niestety się nie da, dlatego często czujemy się bezradni i choć bardzo chcemy pomóc naszym dzieciom, to zaczyna nam brakować pomysłów, siły i cierpliwości.

Dlatego czasami tak ważna jest konsultacja z psychologiem, która ma za zadanie wesprzeć rodzica w jego trudnej roli, pomóc odszukać "punkty zapalne", które doprowadzają do konfliktów i zainspirować do nowych rozwiązań.

Dzięki takim spotkaniom możemy zyskać większą świadomość siebie i lepiej poznać potrzeby naszych dzieci, aby bycie rodzicem mogło być także źródłem przyjemności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkie do udziału w warsztatach wszystkie matki.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

®     Warsztaty przeznaczone są dla mam wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Gdzie odbywają się spotkania?

®     Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Leszka Marcińca 4

28-100 Busko-Zdrój

Kiedy odbywają się warsztaty?

®     Warsztaty odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 14.00-15.30

Kto prowadzi warsztaty?

®     Warsztaty są prowadzone przez psychologia oraz pedagoga z PCPR

 

Więcej informacji odnośnie warsztatów psychoedukacyjnych można uzyskać po numerem:

41 234 56 87
41 234 56 90

 

 

Drukuj

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMAMI CYBERPRZEMOCY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

koncepcja-cyberprzemocy 23-2148593790

 

 

-0-22 668-70-00 Niebieska Linia – telefon zaufania czynny w dni powszednie od 14.00 – 22.00; oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc i świadkom przemocy,

 

-   www.helpline.org.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czat ze strony http://helpline.org.pl/, telefon 800 100 100 (od poniedziałku do piątku w godz.12-18),

 

-   www.fdds.pl portal dotyczący problemu krzywdzenia dzieci,

 

-   www.dzieckowsieci.pl strona kampanii społecznej koncentrującej się na ochronie dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami i treściami w Internecie,

Drukuj

Bezpłatna pomoc w OIK

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

help-1300942 960 720

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w strukturze Centrum funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie.

Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, daje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia i pomocy.

W ramach działalności PCPR możliwe jest z korzystanie z bezpłatnej pomocy:

 • PSYCHOLOGICZNEJ

  Interwencja kryzysowa,

-    Pomoc psychologiczna,

-    Wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

-    Grupy wsparcia dla młodzieży,

-    Grupy psychoedukacyjne dla matek.

 

 • TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

-    Terapia uzależnienia i współuzależnienia,

-    Wsparcie i motywacja w wychodzeniu z nałogu,

-    Praca nad mechanizmami uzależnienia i radzeniem sobie z emocjami bez stosowania substancji,

-    Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu,

-    Praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, psychoedukacja w zakresie przemocy, praca nad zmianą zachowań.

 

 • LEKARZA PSYCHIATRY

-    Diagnoza psychiatryczna, badanie stanu zdrowia psychicznego i rozpoznawanie jednostek chorobowych,

-    Leczenie istniejących chorób i zapobieganie ich rozprzestrzeniania,

-    Konsultacje psychiatryczne.

 

 • PEDAGOGICZNEJ

-    Zajęcia pedagogiczne dla dzieci w ramach Centrum dla Rodzin,

-    Koła zainteresowań dla dzieci,

-    Poradnictwo pedagogiczne,

-    Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodziców,

-    Półkolonie dla dzieci i wycieczki dla uczestników projektu.

 

 • PRAWNEJ

-    Udzielanie porad prawnych i obywatelskich,

-    Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych,

-    Pomoc w uregulowaniu stosunków prawnych w rodzinie,

-    Pomoc w sporządzeniu pisma procesowego lub innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub innego podmiotu.

 

 • USŁUG REHABILITACYJNYCH

-    Rehabilitacja i usługi usprawniające.

 

Zachęcamy do kontaktu, dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

(41) 234 56 90

Drukuj

Program Osłonowy 2018

Dorota Kurecka Opublikowano: .

przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz trzeci wygrało konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Nasz Powiat spośród czterech powiatów w Województwie Świętokrzyskim, figuruje na pierwszym miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy złotych.

Projekt pn. „Razem pokonamy przemoc” będzie realizowany od czerwca do końca grudnia bieżącego roku. Głównym jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakładane działania pozwolą również na podniesienie efektywności współpracy instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie.

 

Drukuj

Program Korekcyjno-Edukacyjny 2018

Dorota Kurecka Opublikowano: .

Bez tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w 2018 roku realizowana jest kolejna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program skierowany jest do osób mających trudności w radzeniu sobie z zachwaniami agresywnymi. Praca z osobami obejmuje indywidualne spotkania konsultacyjne oraz zajęcia w grupie psychoedukacyjnej.

     • Odbiorcami programu są osoby, które dopuszczają się wobec swoich najbliższych przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej), nie muszą być skazane wyrokiem sądu.
     • Grupa będzie miała charakter otwarty, w związku z czym chętnych będzie można zgłaszać przez cały czas trwania programu.
     • Zajęcia prowadzić będzie pracownik posiadający kwalifikacje zgodne ze standardami określonymi w ustawie do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie!

Zwracamy się z prośbą do zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji oraz osób pracujących lz osobami stosującymi przemoc o kierowanie tych osób do uczestnictwa w programie.

 

Kontakt tel.: /41/ 370 81 87

 

Wystarczy wypełnić poniższą deklarację i przesłać do Nas.

 

Deklaracja uczestnictwa w programie.

 

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług.

Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj !

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj !
Możesz otrzymać bezpłatną pomoc !

 

Może to być informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty, przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobom pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Czytaj więcej na: www.pokrzywdzeni.gov.pl

Drukuj

Grupa wsparcia

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

Przyjdź poMOC! 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca o godzinie 15.45 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, II piętro, pok. nr 7.
 
grupa wsparcia art