adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Program Korekcyjno-Edukacyjny 2018

Dorota Kurecka Opublikowano: .

Bez tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w 2018 roku realizowana jest kolejna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program skierowany jest do osób mających trudności w radzeniu sobie z zachwaniami agresywnymi. Praca z osobami obejmuje indywidualne spotkania konsultacyjne oraz zajęcia w grupie psychoedukacyjnej.

     • Odbiorcami programu są osoby, które dopuszczają się wobec swoich najbliższych przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej), nie muszą być skazane wyrokiem sądu.
     • Grupa będzie miała charakter otwarty, w związku z czym chętnych będzie można zgłaszać przez cały czas trwania programu.
     • Zajęcia prowadzić będzie pracownik posiadający kwalifikacje zgodne ze standardami określonymi w ustawie do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie!

Zwracamy się z prośbą do zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji oraz osób pracujących lz osobami stosującymi przemoc o kierowanie tych osób do uczestnictwa w programie.

 

Kontakt tel.: /41/ 370 81 87

 

Wystarczy wypełnić poniższą deklarację i przesłać do Nas.

 

Deklaracja uczestnictwa w programie.