adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

"Dzieciństwo bez przemocy"

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Opublikowano: .Buskie Centrum Pomocy Rodzinie jest jedynym w województwie świętokrzyskim ambasadorem ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" organizowanej przez Fundacje Dzieci Niczyje. 25 września 2009r.. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium wszystkich ambasadorów kampanii, na którym rozdano stosowne certyfikaty.
 
 
 


W ramach akcji PCPR w Busku - Zdroju będzie promował problematykę kampanii w środowisku. Partnerem kampanii są Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" a Patronem Państwowa Agencja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych. Biliższe informacje o kampanii pod nr. tel. /41/ 370 81 85.