Drukuj

"Dzieciństwo bez przemocy"

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Opublikowano: .Buskie Centrum Pomocy Rodzinie jest jedynym w województwie świętokrzyskim ambasadorem ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" organizowanej przez Fundacje Dzieci Niczyje. 25 września 2009r.. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium wszystkich ambasadorów kampanii, na którym rozdano stosowne certyfikaty.
 
 
 
http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl


W ramach akcji PCPR w Busku - Zdroju będzie promował problematykę kampanii w środowisku. Partnerem kampanii są Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" a Patronem Państwowa Agencja RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych. Biliższe informacje o kampanii pod nr. tel. /41/ 370 81 85.