adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

Otwórz oczy - STOP przemocy!

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .

 

 

Otwórz oczy - STOP przemocy!

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym
wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.

Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2013 r. realizowało program pt. „Otwórz oczy – STOP przemocy”. Został on napisany przez psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej podczas konkursu ofert w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jego działania mieściły się w ramach Priorytetu I, tj.: „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Program został uznany jako jeden z trzech najlepszych w Polsce. W związku z czym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę w wysokości 5 000 zł.

 

Realizowane działania miały na celu:

  • upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń płynących z przemocy oraz możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych
  • promowanie i propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych
  • kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie, podniesienie jakości i skuteczności oddziaływań pomocowych służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie
  • uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • promowanie wartości rodzinnych poprzez podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie
  • zwiększenie świadomości ofiar przemocy nt. instytucji pomocowych, zwiększenie dostępności pomocy
  • zmotywowanie społeczności lokalnej i lokalnych instytucji do podejmowania działań na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży