adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Pomoc Prawna

Łukasz Drobek Opublikowano: .

paragraf 

POMOC PRAWNA

 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dyżur pełni 

Izabela Garbacz-Rojek

Bezpłatne porady prawne:


Termin indywidualnego spotkania można ustalić
kontaktując się telefonicznie: 41 234 56 87
lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Porady obejmują:

  • Udzielanie porad prawnych i obywatelskich, których celem jest wsparcie Uczestników Projektu oraz zapoznanie ich z prawami i usprawnieniami.
  • Zakres konsultacji i porad prawnych dotyczy w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.

  • Poradnictwo prawne obejmuje porady prawne, konsultacje oraz sporządzenie pism na rzecz Uczestników Projektu w zależności od potrzeb zgłaszanych przez osoby objęte wsparciem oraz w indywidualnych przepadkach zastępstwo prawne.

Usługi poradnicze skierowane są do osób, które np. ze względów finansowych, bądź z powodu trudnej sytuacji życiowej mają utrudniony dostęp odpłatnych usług prawnych.

CZEKAMY NA CIEBIE!

 

Regulamin Porad Prawnych

waga