adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

Pomoc Psychologiczna

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
 
psychologist
Każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej.
Sięgnij po pomocną dłoń...
 
 

Jeśli:

 • jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem/narkotykami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • utraciłeś sens życia...

PRZYJDŹ DO NAS,

WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA!

dłoń 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracuje trzech psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej m.in. w takich problemach, jak:

 …i innych problemach psychospołecznych. Stosownie do potrzeb i zgłaszanego problemu kierujemy także do innych ośrodków pomocowych oraz współpracujemy z różnymi instytucjami celu rozwiązania problemów klienta.

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

W celu skuteczniejszego wsparcia współpracujemy z władzami samorządowymi powiatu, oświatą, służbami specjalnymi oraz różnymi placówkami pomocy w celu kompleksowej pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu buskiego.

Współpracujemy z:

 • Komendą Powiatową Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego (przeprowadzane są interwencje środowiskowe), profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania przemocy (organizacja różnych wykładów i warsztatów).
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju celem udzielania bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób będących w kryzysie.
 • Sądem Rejonowym – na potrzeby sądu udostępniamy „Przyjazny Pokój”, w którym odbywają się mediacje sądowe oraz przesłuchania sądowe dzieci.
 • Szkołami powiatu buskiego, w których przeprowadzane są na różne okazje pogadanki i prelekcje dla uczniów.
 • Jednostkami pomocy społecznej w zakresie kompleksowej pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych z terenu powiatu oraz organizacji szkoleń kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 • Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w kwestiach dotyczących procedury umieszczania dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz możliwością skorzystania z miejsc noclegowych, dających schronienie dla matek z dziećmi, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych.
 

strzalkal   DOKUMENTY DO POBRANIA     strzalkap