adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

Program Korekcyjno-Edukacyjny

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .

FOTOZIK

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2018 r. realizuje kolejną edycję Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Jeśli chcesz:

- nauczyć się radzić sobie z agresją i złością
- ukształtować w sobie postawę partnerstwa i szacunku wobec członków swojej rodziny
- zredukować swoje zachowania przemocowe
- przejąć odpowiedzialność za swoje czyny,
zgłoś się do Nas!

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny, również te przemocowe. Udział w Programie i podjęcie próby przerwania cyklu przemocy jest aktem odwagi, gdyż wymaga zwiększenia samoświadomości i pracy nad zmianą repertuaru swoich reakcji i zachowań.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie!

W trakcie oddziaływań edukacyjnych skoncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast działania korekcyjne ukierunkowane będą na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Uczestnikami programu mogą być osoby, które dopuszczają się wobec swoich najbliższych przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej).

Na zajęcia skierować je mogą:

- organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
- kuratorzy sadowi,
- prokuratorzy,
- pracownicy socjalni,
- inne organy, instytucje i organizacje.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych oraz osób pracujących lub mających kontakt z osobami stosującymi przemoc o kierowanie tych osób do uczestnictwa w programie.

Kontakt tel.: /41/ 370 81 87

Wystarczy wypełnić poniższą deklarację i przesłać do Nas.

 

Deklaracja uczestnictwa w programie.