adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

Drukuj

Przeciwdziałanie przemocy

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Wiele osób doświadcza przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym ze strachu lub wstydu. Obwiniają się za taką sytuację w ich własnym domu.


Pamiętaj NIC nie usprawiedliwia przemocy!

Nie masz powodu, by się wstydzić!

 

! Masz prawo do szacunku i godnego traktowania!

! Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy!

! Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania!

! Masz prawo czuć się bezpiecznie!

! Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne jak innych!

! Masz prawo decydować o sobie, współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi i wydatkami!

! Masz prawo do prywatności!

! Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi!

! Masz prawo popełniać błędy!

! Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolony lub zaniepokojony tym co się dzieje w domu!

 


Pamiętaj!

Przemoc w rodzinie to przestępstwo! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

 

 

 

Art. 207 KK: Znęcanie się fizyczne lub psychiczne

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

 

Nie ważne od jak dawna doświadczasz przemocy – zawsze możesz to przerwać! Pierwszy krok to przełamanie milczenia.

 

Aby przerwać przemoc powiadom policję albo prokuraturę!

 

Policjant ma obowiązek:

! zapewnić Ci bezpieczeństwo

! zatrzymać sprawcę przemocy, jeśli stwarza on bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego

! przedstawić swoje dane (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełni służbę)

! przekazać na wniosek sądu lub prokuratury dokumentację policyjną, jako dowód w postępowaniu

! uczestniczenia na wniosek sądu jako świadek w sprawie karnej

  

Pomoc uzyskasz jeszcze w:

  • Ośrodkach Pomocy Społecznej
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w Zespole Interwencji Kryzysowej
  • ośrodkach zdrowia
  • Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zapamiętaj!

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca! 

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie nie zwlekaj ani chwili dłużej, zareaguj – możesz komuś uratować zdrowie, życie lub ocalić dzieciństwo.

  

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”:
801-12-00-02

(pon.-sob. 8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00)