adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Przerwij milczenie-zatrzymaj przemoc

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

logo Przerwij milczenie

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju otrzymało po raz drugi dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Nasz Powiat znalazł się na 27 miejscu pośród 83 projektów jednostek z całej Polski, otrzymując dofinansowanie w wysokości 34 tysięcy złotych. Program pn. „Przerwij milczenie-zatrzymaj przemoc” będzie realizowany od sierpnia do końca grudnia bieżącego roku.

   Głównym celem programu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie powiatu buskiego oraz minimalizacja tego zjawiska. Zakładane działania mają na celu m.in. udzielenie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej rodzinom zagrożonym bądź uwikłanym w przemoc, a także pozwolą na podniesienie efektywności współpracy instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie. Istotnym celem programu jest również podniesienie świadomości społecznej nt. przemocy, jej przyczyn i skutków oraz zwiększenie dostępności informacji o możliwości szukania specjalistycznej pomocy.