adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

SUPERWIZJA

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc” zorganizowało superwizję dla osób zajmujących się na co dzień zwalczaniem zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych. Zajęcia odbyły się dnia 27.11.2015 r. i poprowadziła je pani Grażyna Pisarczyk, certyfikowany superwizor, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach. W superwizji uczestniczyło 12 osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu buskiego.

 

IMGP4890.JPGIMGP4891.JPGIMGP4892.JPGIMGP4893.JPG

 

Drukuj

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju zorganizowało specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn.: „Przerwij milczenie - zatrzymaj przemoc".

1) SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych odbyło się dnia 29 października 2015 roku w siedzibie Centrum. Udział w nim wzięło 16 osób pracujących we wszystkich gminach z terenu powiatu buskiego. Szkolenie poprowadziły specjalistki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Krakowa: Dominika Chylińska- pedagog-terapeuta oraz Agnieszka Ziółkowska- prawnik. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

  • Przemoc w rodzinie- źródła, charakterystyka zjawiska,
  • Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy; międzypokoleniowa transmisja przemocy
  • Procedura „Niebieskie Karty”

P1290060.JPGP1290065.JPGP1290067.JPGP1290070.JPG

 

2) SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI OŚWIATY I SŁUŻBY ZDROWIA

Szkolenie odbyło się w dniu 25 listopada 2015 roku, wzięło w nim udział 12 osób. Poprowadziły je specjalistki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Krakowa: pani Dominika Chylińska - pedagog-terapeuta oraz pani Agnieszka Ziółkowska - prawnik. Podczas spotkania prowadzące omówiły lokalny system działania w realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawiły algorytmy szacowania ryzyka występowania przemocy w rodzinie, w których zwróciły szczególną uwagę na sytuację dziecka krzywdzonego oraz zaprezentowały metody pracy dla przedstawicieli służby zdrowia oraz oświaty w procedurze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

IMGP4865.JPGIMGP4868.JPGIMGP4873.JPGIMGP4881.JPGIMGP4882.JPGIMGP4884.JPGIMGP4885.JPG

 

3) SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI POLICJI, PROKURATURY ORAZ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

W dniu 26 listopada 2015 roku przeprowadzone zostało szkolenie pn. „Specyfika pracy z osobami stosującymi przemoc, psychologiczny portret sprawcy przemocy domowej”. Było ono skierowane dla przedstawicieli policji, kuratorskiej służby sądowej oraz prokuratury, uczestniczyło w nim 15 osób. Prowadzącym była pani Izabela Banasiak - kurator sądowy, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor, trener „Niebieskiej Linii” w Warszawie.

 

IMGP4865.JPGIMGP4868.JPGIMGP4873.JPGIMGP4881.JPGIMGP4882.JPGIMGP4884.JPGIMGP4885.JPG