adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Konferencja podsumowujące program

Dorota Kurecka Opublikowano: .

DSCN0161

W dniu 16.12.2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podsumowująca Program Osłonowy pn: „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc”, realizowany w okresie od sierpnia do grudnia br. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konferencja była skierowana do wszystkich zajmujących się na co dzień zwalczaniem zjawiska przemocy, wzięło w niej udział 50 osób. Obecni byli przedstawiciele powiatu buskiego i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele sądu, prokuratury, policji, ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele szkół, a także służby zdrowia.

Zebranie rozpoczął pan Andrzej Smulczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, witając wszystkich uczestników. Następnie zabrał głos pan Jerzy Kolarz, Starosta Buski, dziękując za zorganizowanie konferencji i realizację projektu. Podkreślił on jednocześnie, że przemoc domowa jest poważnym problemem, dotykającym także osoby zamieszkujące powiat buski. Pani Dorota Kurecka, psycholog PCPR omówiła działania realizowane w programie ”Przerwij milczenie-zatrzymaj przemoc”. Podczas konferencji został przedstawiony raport diagnozy zjawiska przemocy na terenie powiatu buskiego. Badania były prowadzone przez Korporację Badawczą Pretendent z Wrocławia, reprezentowaną przez pana Dariusza Chołost.

Główną prelegentką konferencji była Pani Grażyna Pisarczyk - kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor. Pani Grażyna wygłosiła wykład nt. „Roli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w walce z przemocą”, podkreślając jak ważne jest przestrzeganie prawa, a także przywołując zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz zachęcając do aktywnego włączania się w działania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konferencję zakończyła dyskusja obecnych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powiatu buskiego, w której wzięli udział: pan Janusz Gręda – kierownik rewiru dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, pani Joanna Owczarczyk z Prokuratury Rejonowa w Busku-Zdroju, pani Barbara Stanek – kierownik Zespołu Kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju oraz pani Barbara Maj – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Busku-Zdroju. Reprezentanci wszystkich służb zgodnie stwierdzili, że do podejmowania skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie potrzeba współpracy interdyscyplinarnej oraz ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników, zapewnienia im odpowiednich szkoleń i superwizji.

 

DSCN0155.JPGDSCN0160.JPGDSCN0161.JPGDSCN0168.JPGDSCN0169.JPGDSCN0178.JPGDSCN0223.JPGDSCN0268.JPGDSCN0272.JPGDSCN0279.JPGDSCN0283.JPGDSCN0309.JPGDSCN0314.JPG