adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Materiały informacyjne

Dorota Kurecka Opublikowano: .

W ramach Programu Osłonowego pn. „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc” zostały opracowane i rozpowszechnione plakaty promujące projekt oraz ulotki informacyjne dla osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc.
Materiały zostały rozpowszechnione przez przedstawicieli instytucji samorządowych na terenie całego powiatu.

 plakat A3 PRZERWIJ MILCZENIE

 

ulotka DL PRZERWIJ MILCZENIE2

 

ulotka DL PRZERWIJ MILCZENIE

 

ulotka A6 ZOLTA KARTKA

ulotka A6 ZOLTA KARTKA2