adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Na niebiesko

Dorota Kurecka Opublikowano: .

„Na niebiesko”


a

W szkołach z terenu powiatu buskiego psycholog PCPR przeprowadził pogadanki
z uczniami
podczas godzin wychowawczych (ok. 250 uczniów) oraz
spotkania
z rodzicami podczas wywiadówek (ok. 150 osób).

Podczas spotkań propagowane były umiejętności prawidłowych reakcji na przemoc, wskazywane były też możliwości uzyskania pomocy i prawa do godnego
i bezpiecznego funkcjonowania każdego człowieka.

Psycholog wskazywał rodzicom efektywne metody wychowawcze oraz komunikację z dziećmi bez przemocy, a także zwracał uwagę na współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

Uczniowie zgłoszonych szkół z terenu powiatu uczyli się podczas zajęć konstruktywnych sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz reagowania bez przemocy i agresji.

b