adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

Przyjazny Pokój

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

PRZYJAZNY POKÓJ”

Wszystkie spotkania psychologa z osobami w potrzebie, zgłaszającymi się do naszego
Centrum odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonym „Przyjaznym Pokoju”.

 

Przyjazny Pokój

„Przyjazny Pokój” wyposażony jest w „lustro weneckie” oraz sprzęt audiowizualny do rejestracji spotkań. Daje on duże możliwości pracy z dziećmi krzywdzonymi, a szczególnie dziećmi wykorzystywanymi seksualnie. Stwarza możliwość kontaktu i pracy z dziećmi w zapewniających komfort i bezpieczeństwo warunkach. Przeznaczony jest do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, umożliwia realizację postanowień kodeksowych, iż nieletnie ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej należy przesłuchiwać tylko raz. Przeznaczony jest również do spotkań w obecności kuratora oraz przesłuchań w obecności psychologa.

Pokój udostępniany jest na potrzeby Sądu w celu przeprowadzenia przesłuchań świadków, szczególnie małoletnich. Specyfika i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zainteresowane korzystaniem z „Przyjaznego Pokoju”.