adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Grupa wsparcia dla młodzieży

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Utworzona została także samopomocowa grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej prowadzona przez psychologa. Dla młodzieży licealnej przeprowadzono 6 spotkań, w których ogółem wzięło udział 15 osób, natomiast dla młodzieży gimnazjalnej odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło 11 osób. Podczas spotkań uczestnicy mogli wzmocnić poczucie własnej wartości, asertywność oraz poprawną komunikację, a także zdobywali odpowiednie umiejętności społeczne, pozwalające na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zorganizowane został dla nich także wyjście integracyjne, które pozwoliło na wymianę własnych doświadczeń oraz nawiązanie nowych, wartościujących relacji i kontaktów społecznych.