adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

  1. Szkolenia

Dzięki realizacji projektu zostały przeprowadzone dwa szkolenia przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie - członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, a także dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, policji oraz sądu. Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Podgórska, psycholog ze Stowarzyszenia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy.

Ø  W dniu 20.09.2018 r. odbyło się szkolenie pt. „Tworzenie strategii pracy z rodziną z problemem przemocy w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” – uczestniczyło w nim 26 osób.

Ø  W dniu 21.09.2018 r. odbyło się szkolenie pt. „Rozmowa i praca z osobami stosującymi przemoc w ramach pracy Zespołów Interdyscyplinarnych” – uczestniczyły w nim 22 osoby.

 

    

  1. Superwizja

W dniach 13.11.2018 r. oraz 21.11.2018 r. przeprowadzone zostały 3 spotkania superwizyjne dla lokalnych służb pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogółem uczestniczyło w nich 25 osób. Spotkania przeprowadził certyfikowany superwizor – Pani Barbara Błaż-Kapusta. Superwizje pozwoliły na analizę działań i emocji, które wywołuje praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz pomoże wyjaśniać dylematy etyczno–moralne pojawiające się w trakcie pracy.