adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Poradnictwo specjalistyczne

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie specjalistycznej oferty pomocowej świadczonej na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Dostępna pomoc specjalistyczna: psychologiczna, prawna i socjalna umożliwiła zwiększenie świadomości oraz możliwości podejmowania kroków w kierunku w wychodzeniu ze zjawiska przemocy w rodzinie oraz wpłynęła na poprawę wzajemnych relacji między członkami rodziny i wzmacnianiu pełnionych ról społecznych. Pomoc terapeuty uzależnień wpłynęła na kształtowanie się odpowiednich postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i ich otoczenia wobec zjawiska uzależnienia oraz współuzależnienia.

Rodzaj świadczonej pomocy

Liczba osób korzystających

Pomoc psychologiczna

67

Pomoc socjalna

16

Pomoc prawna

35

Pomoc terapeuty uzależnień

10