adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

W projekcie zorganizowane zostały warsztaty wychowawcze dla rodziców pn. „Szkoła dla Rodziców”, które przyczyniły się do promowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych oraz zwiększenia świadomości na temat konsekwencji płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie, szczególnie względem przebywających w nich dzieci i młodzieży. Z warsztatów skorzystało 11 osób. Zajęcia trwały od 6.09. do 8.11.2018 r. i obejmowały ogółem 40 godzin szkoleniowych. W tym czasie dzieci, których mamy uczestniczyły w warsztatach miały zapewnioną opiekę pedagoga.