adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Programy i Sprawozdania

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Strategie

 

pdf Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011 - 2020
pdf Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2003 - 2010

 

Programy

 pdf Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2020
pdf Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2018 – 2020
 pdf Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015 – 2017
pdf Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012 – 2014
pdf Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020
pdf Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015
pdf Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2011
pdf Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 - 2011

 

 

Sprawozdania z Realizacji

pdf Sprawozdanie z Realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2011 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS”
pdf Sprawozdanie z Realizacji Powiatowej Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 – 2010

 

Sprawozdania z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju

   
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2018
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2017
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2016
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2015
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2014
 pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2013
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2012
pdf   Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2011
pdf   Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2010
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2009
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2008
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2007
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2006
pdf  Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2005
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2004
pdf Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2003
   

 

Aktywności