adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Aktywny Samorząd 2016

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Pietrzyk Opublikowano: .


 

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

pdf  Wniosek "O" - część A  (Wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
pdf Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
pdf Wzór oświadczenia o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu  oraz PFRON
pdf Oświadczenie o wysokości dochodów
pdf Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1
   
pdf Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1
pdf Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10%  Moduł I Obszar B Zadanie 1
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10%  Moduł I Obszar C Zadanie 1
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10%  Moduł I Obszar C Zadanie 3
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10%  Moduł I Obszar C Zadanie 4
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 15%  Moduł I Obszar D
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 15%  Moduł I Obszar A Zadanie 1
pdf Oświadczenie, ze posiadam udział własny co najmniej w wysokości 25% Moduł ! Obszar A Zadanie 2
pdf Wkładka Moduł I / Obszar A / Zadanie nr 1
pdf Wkładka Moduł I / Obszar A / Zadanie nr 2
pdf Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 1
pdf Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 2
pdf Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 3
pdf Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 4
pdf Wkładka Moduł I / Obszar B / Zadanie nr 1 i 2
pdf Wkładka Specyfikacja przedmiotu dofinasowania – Moduł I Obszar D
   

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł II

pdf Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”