adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Aktywny Samorząd 2018

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


 

 

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Obszar A - Zadanie nr. 1 

  wniosek-O (podopieczny)
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkładka obszar A-Zadanie nr 1
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenie pełnomocnika
  oświadczenia
  wkład własny
   OBSZAR A zadanie nr 2 
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkladka obszar A2
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie.pdf
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenia
  wkład własny
  OBSZAR B zadanie nr 1 i 2
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wniosek-O (podopieczny)
  wkładka
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
wkład własny
OBSZAR C zadanie nr 2 
wniosek-P (pełnoletnia)
wniosek-O (podopieczny)
wkładka obszar C zadanie nr 2
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie o dochodach
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
  OBSZAR C zadanie nr 3
wniosek -P (pelnoletnia)
Oferta C3
wkladka obszar C
oświadczenie o dochodach
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
wkład własny
  OBSZAR C zadanie nr 4
wniosek -P (pelnoletnia )
wkladka obszar C
Oferta C4
oświadczenie o dochodach
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oswiadczenie pelnomocnika
wkład własny
  OBSZAR D
wniosek -P
wkladka obszar D
oświadczenie o dochodach
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
wkład własny

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł II

 

1. Wniosek

2. Zaświadczenie Szkoła

3. Oświadczenie o wysokości dochodow

4. Oświadczenia

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

6. Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych