adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Obszar A - Zadanie nr. 1 

  wniosek-O (podopieczny)
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkładka obszar A-Zadanie nr 1
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenie pełnomocnika
  oświadczenia
  wkład własny
   OBSZAR A zadanie nr 2 
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkladka obszar A2
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie.pdf
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenia
  wkład własny
Oswiadczenie pełnomocnika
  OBSZAR A zadanie nr 3
   wniosek-P (pełnoletnia)
  wkladka obszar A Zadanie nr 3
  oświadczenie o dochodach
   oświadczenie o potrzebie tłumacza migowego
 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
wkład własny
OBSZAR A zadanie nr 4 
wniosek-P (pełnoletnia)
wniosek-O (podopieczny)
oświadczenie o dochodach
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1
wkladka obszar A Zadanie nr 4
wkład własny
OBSZAR B zadanie nr 1 
oświadczenie o wysokosci dochodow
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
udzial własny
wkładka obszar B Zadanie 1
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
zaśwaidczenie lekarskie (narząd ruchu)
zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia - wzrok)
zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia - wzrok)
OBSZAR B zadanie nr 2
oświadczenie o wysokosci dochodow
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
wkładka obszar B Zadanie 2
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
OBSZAR B zadanie nr 3
oświadczenie o wysokosci dochodow
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
udzial własny
wkładka obszar B Zadanie 3
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
zaświadczenie lekarskie
OBSZAR B zadanie nr 4
oświadczenie o wysokosci dochodow
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
udzial własny
wkładka obszar B Zadanie 4
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
zaświadczenie lekarskie
OBSZAR B zadanie nr 5
oświadczenie o wysokosci dochodow
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
udzial własny
wkładka obszar B Zadanie 5
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
  OBSZAR C zadanie nr 1
oświadczenie o dochodach
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
udział własny
wkładka zadanie nr. 1
wniosek O - (podopieczny)
wniosek P - (pełnoletnia)
zaświadczenie lekarskie
  OBSZAR C zadanie nr 2 
oświadczenie pełnomocnika
oświadczenie o przetwarzaniu danych
oświadczenia
wniosek P - (pełnoletnia)
   wniosek O - (podopieczny)
wkładka.obszar C Zadanie 2
oświadczenie o dochodach
  OBSZAR C zadanie nr 3
oświadczenie o dochodach
oferta
oswiadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
wkładka.obszar C Zadanie 3
zaświadczenie lekarskie
wniosek P - (pełnoletnia)
udział własny
   
  OBSZAR C zadanie nr 4
oświadczenie o dochodach
oferta
oswiadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
wkładka.obszar C Zadanie 4
zaświadczenie lekarskie
wniosek P - (pełnoletnia)
udział własny
  OBSZAR C zadanie nr 5
oświadczenie o dochodach
oswiadczenie pełnomocnika
oświadczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych
wkładka.obszar C Zadanie 5
wniosek P - (pełnoletnia)
wniosek-O (podopieczny)
zaświadczenie lekarskie
udział własny
  OBSZAR D
wniosek P - (pełnoletnia)
wkładka.obszar D
udział własny
oświadczenie o przetwarzaniu danych
oswiadczenie pełnomocnika
oświadczenie o dochodach
oświadczenia