adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Obszar A - Zadanie nr. 1 

  Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS A1 (P)
  Załączniki A-1
  Zaświadczenie lekarskie Obszar A  Zadanie 1
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
   
   OBSZAR A zadanie nr 2 i 3
  Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie o potrzebie tłumacza migowego
  Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS A2-3 (P)
  Załączniki A2 A3
  Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie
Oświadczenie o wysokości dochodów 

 

  OBSZAR A zadanie nr 4

  Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS A4 (P)
Załączniki A-4
Zaświadczenie lekarskie Obszar A  Zadanie 4
Oświadczenie o wysokości dochodów 

 

OBSZAR B zadanie nr 1,3 i 4

   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS B1-3-4 (P)(1)
  Zaśwaidczenie lekarskie - B1 (narząd ruchu)
  Zaświadczenie lekarskie - B1 (do 16 roku życia - wzrok)
  Zaświadczenie lekarskie - B1 (po 16 roku życia - wzrok)
  Zaświadczenie lekarskie - B3
  Zaświadczenie lekarskie - B4
  Załączniki B1, B3, B4
Oświadczenie o wysokości dochodów 

 

OBSZAR B zadanie nr 2

   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS B2 (P)
  Załaczniki B2
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
   
   
   
   
OBSZAR B zadanie nr 5
   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
   Wniosek AS B5 (P)
    Załaczniki B5
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
 OBSZAR C zadanie nr 1
   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS C1 (P)
   Zaświadczenie lekarskie
   Załączniki C1
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
   
OBSZAR C zadanie nr 2
   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
   Wniosek AS C2 (P)
   Załączniki C2
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
   
   
OBSZAR C zadanie nr 3
   Klauzula informacyjna
   Oferta
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
   Wniosek AS C3 (P)
  Zaświadczenie lekarskie
   Załączniki C3
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
OBSZAR C zadanie nr 4
   Klauzula informacyjna
    Oferta
   Oświadczenia
  Oświadczenie pełnomocnika
   Wniosek AS C4 (P)
  Zaświadczenie lekarskie
  Załączniki C4
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
   
OBSZAR C zadanie nr  5
  Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie pełnomocnika
  Wniosek AS C5 (P)
  Zaświadczenie lekarskie
  Załączniki C5
  Oświadczenie o wysokości dochodów 
OBSZAR D
   Klauzula informacyjna
   Oświadczenia
   Oświadczenie pełnomocnika
   Wniosek AS D (P)
   Załączniki Obszar D
  Oświadczenie o wysokości dochodów