Drukuj

Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie do: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 sierpnia 2017 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.