adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podjął decyzję o przystąpieniu Samorządu Województwa do realizacji kolejnej edycji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A.  Zgodnie z założeniami programu, samorząd województwa realizuje projekty dotyczące wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (obszar A).

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 96/2013 z dnia 31.12.2013r.  Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obowiązujące realizatorów w 2014 roku. W 2014 roku beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:

Pobierz dokument