adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Dokumenty do pobrania

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .

 

pdf SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWNIA RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ
   
 pdf


Podanie o przekazanie pomocy pieniężnej na pokrycje kosztów związanych z utrzymaniem przyjętego do rodziny dziecka

   
 pdf
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
   
 pdf
Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 
   
 pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej  
   
 pdf
Wniosek o przyznanie dofinasowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku  od 6 do 18  roku życia przebywającego  w rodzinie zastępczej   
   
 pdf
Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki  nad dziećmi  i przy pracach gospodarskich
   
 pdf
Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty  za pobyt dziecka /dzieci w pieczy zastępczej
   
 pdf
Dane osobowe osoby samotnej ubiegającej się o pełnienie funkcji rodziny zastepczej
   
 pdf
Dane osobowe osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastepczej
   
pdf Indywidualny Program Usamodzielnienia
   
pdf Weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
   
pdf Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia
   
pdf Wniosek o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w ramach "Programu 500 plus"
   
pdf Wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej