adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia. Realizacja przez Warsztat w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.


Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają ważne orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ realizuje swe zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego   i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości.

 

Na terenie    powiatu    buskiego    funkcjonują    dwa  Warsztaty Terapii Zajęciowej:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 29 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskima Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju;  

  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskima Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie.