adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Zarządzenia / Uchwały

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZRZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BUSKU – ZDROJU

pdf Zarządzenie NR 8 / 2012 - W sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków z terenu Powiatu Buskiego  dot. Dofinasowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
   
   
pdf Zarządzenie NR 9 / 2012 - W sprawie ustalenia zasad udzielania dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
   
   
pdf Zarządzenie NR 12 / 2012 - W sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinasowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   
   
pdf Zarządzenie NR 14 / 2012 - Zmieniające Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia 16.03.2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
   
 pdf  Zarządzenie NR 5A / 2013 - z dnia  29.03.2013 w sprawie ustalenia osobom niepełnosprawnym dofinasowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu suę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   
 pdf  Zarządzenie NR 9 / 2014 - z dnia  17.03.2014 w sprawie uzasadnienia zasad udzielania osobą niepełnosprawnym dofinasowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zapatrzenia w przedmioty ortopedyczne  i  środki pomocnicze ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
   
   

 

UCHWAŁY RADY POWIATU / ZARZĄDU POWIATU

pdf Uchwała  NR XXII/220/2012 Rady Powiatu w Busku -Zdroju  z dnia 29 listopada 2012 r. W sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
   
   
pdf Uchwała  NR XXVI/275/2013 Rady Powiatu w Busku -Zdroju  z dnia 5 kwietnia 2013r r. W sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim
   
   
pdf Uchwała NR 560/2013 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 4 kwietnia 2013r. W sprawie  wysokości dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnice w 2013 roku

 
pdf
Uchwała NR 559/2013 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 4 kwietnia 2013r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Po0mocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

 

AKTYWNY SAMORZĄD

pdf Porozumienie nr 0-13/8AS/2012 zawarte w dniu 05 czerwca 2012 roku w  Kielcach.
   
pdf Załącznik Nr 1 do Porozumienia -Zasady dotyczące wybory, dofinasowania i rozliczenia wniosków o dofinasowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
   
pdf Uchwała Nr 347/2012 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012r. – W sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku.
   
pdf Załącznik NR 1 do Uchwały Nr 326/2012 Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2012 r. -  Wysokość dofinasowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych