Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dla Wykonawcy nr 1

6 kwietnia 2022

Usługi prawnika w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu kwietniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        07.04.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-14:00

                          20.04.2021 r. (środa)               w godz. 14:30-15:30

                           21.04.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-16:00

                           27.04.2021 r. (środa)                w godz. 12:00-14:30

                         28.04.2022 (czwartek)            w godz. 13:00-16:00

                         29.04.2022 (piątek)                    w godz. 9:00-14:30

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu kwietniu 2022 roku

Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu kwietniu 2022 roku będą odbywać się w następujących terminach:                       

      11.04.2022 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla rodziców)
  12.04.2022 r. (wtorek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla dzieci)

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do udziału w warsztatach, które odbywają się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu kwietniu 2022 roku

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu kwietniu 2022 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      27.04.2022 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu kwietniu 2022 roku

Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu kwietniu 2022 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      26.04.2022 r. (wtorek) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu kwietniu 2022 roku

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu kwiecień 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu kwietniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

20.04.2022 r. (środa)       w godz. 14:35-18:05
27.04.2022 r. (środa)       w godz. 14:35-18:05

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87; 506-187-518

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu kwiecień 2022 roku

Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu kwietniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 19.04.2022 r. (wtorek)       w godz. 15:30-17:30
21.04.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-18:00
26.04
.2022 r. (wtorek)       w godz. 15:30-17:30
28.04.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty rodzinnego, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu kwietniu 2022 roku

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu kwietniu 2022 roku

4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu kwietniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

   12.04.2022 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
  19.04.2022 r. (wtorek)        w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę należy ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu kwietniu 2022 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1 kwietnia 2022

Pliki do pobrania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Tygodnik Ponidzia

1 kwietnia 2022

Powiększ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Buskim w 2022 roku

29 marca 2022

Powiat Buski w 2022 roku otrzymał 3 200 897,00 zł na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Ww. kwota została podzielona Uchwałą Rady Powiatu w Busku-Zdroju Nr XXXIII/351/2022 z dnia 18.03.2022 r.

Większość środków zostało przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. 2 289 120,00 zł, co stanowi 71,51 % budżetu na 2022 rok. 10% kosztów działalności WTZ pokrywa powiat ze środków własnych, tj. kwotę 254 356,80 zł. Na terenie powiatu działają trzy warsztaty: Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju dla 35 uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie dla 32 uczestników oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim dla 28 uczestników.

Pozostała kwota w wysokości 911 777,00 zł przeznaczona została na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, któremu na te zadania przyznano 220 000,00 zł. Pozostałą kwotą tj. 691 777,00 zł dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje rehabilitację społeczną. Środki przekazane na rehabilitację społeczną zostały podzielone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 281 373,00 zł, na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w wysokości 240 000,00 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na które przeznaczono kwotę 160 000,00 zł oraz sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych, na które przeznaczono kwotę 10 404,00 zł.

Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Buskim w 2022 roku

UWAGA STUDENCI!!!

28 marca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż w  dniu 31 marca 2022 r.  upływa termin składania wniosków na semestr letni (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022) w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł II- pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr letni. .

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) lub  w siedzibie Centrum,    a także drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

- w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

 

         Szczegółowe informacje o programie oraz wnioski
do pobrania w zakładce:
Programy PFRON-Aktywny Samorząd 2022.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI!!!

Tygodnik Ponidzia

23 marca 2022
Powiększ zdjęcie

Pomoc humanitarna z Powiatu Buskiego dotarła do Ukrainy

21 marca 2022

Na nasz apel o pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz o pomoc humanitarną dla ochrony ludności Obwodu Winnickiego odpowiedziało wiele osób indywidualnych, firm i instytucji.

Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i mieszkańcami powiatu buskiego, w dniach 15-17 marca br. zorganizowaliśmy transport z pomocą humanitarną do Ukrainy. Miejscem docelowym był Mohylew-Podolski w Obwodzie Winnickim oraz Gmina Jaryszów w Rejonie Mohylewsko-Podolskim.

 

Czytaj więcej o: Pomoc humanitarna z Powiatu Buskiego dotarła do Ukrainy

Informacja

18 marca 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Podziękowania

17 marca 2022