Dodatkowe dyżury psychologów

30 września 2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,  wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu buskiego, rozszerza dostęp  z pomocy specjalistów. Informujemy, że w ramach projektu „Rodzina w Centrum”  współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zostały  zorganizowane dodatkowe dyżury psychologów. Od dnia 20.09.2021  w każdy poniedziałek z pomocy psychologa można będzie skorzystać, także w godzinach popołudniowych - od 7:30 do 17:00.  W pozostałe dni z porady można skorzystać od 7:30 do 15:30.   Serdecznie zapraszamy.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba