Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim funkcjonują od 15.12.2016 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

Dodatkowo:

 

Dane Kontaktowe:
Piasek Wielki 117
28-136 Nowy-Korczyn
Tel. (41) 373 40 15
e-mail: wtz.piasek@caritas.pl