Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczony jest dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka dysponuje 65 miejscami, w tym 55 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

 

Dane Kontaktowe:
Zborów 112
28 - 131 Solec - Zdrój
tel/fax: /41/ 377 70 45
http://www.dpszborow.pl

 

W ramach realizowanego projektu, pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zrealizowano następujące prace: przygotowano 7 lokali aktywizujących, 5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz 3 pomieszczenia do terapii zajęciowej. Budynek uzyskał również instalację kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody.

Siedem lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczonych jest dla 22 osób, z czego 6 lokali jest trzyosobowych i 1 lokal czteroosobowy. Lokale są w pełni wykończone oraz wyposażone i posiadają:

Lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Do ubiegania się o przyznanie lokali aktywizujących uprawnione są osoby starsze lub niepełnosprawne, które:

Osobą uprawnioną do zamieszkania w lokalu aktywizującym jest osoba legitymująca się skierowaniem do lokalu, wydanym w trybie decyzji administracyjnej przez dyrektora lub innego upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta. Pobyt w lokalu aktywizującym może wynosić w zależności od potrzeb od 6 do 24 miesięcy. Każdy mieszkaniec lokalu aktywizującego będzie miał prawo do korzystania w uzasadnionych sytuacjach z doraźnej pomocy pracownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego domu pomocy społecznej oraz korzystania z terapii zajęciowej i sprzętu do rehabilitacji.    Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w lokalu aktywizującym (bez wyżywienia i rehabilitacji) wynosić będzie, przy pełnym obłożeniu lokalu (4 osoby w lokalu 60m2), około:  329,38 zł w sezonie grzewczym i 279,88 zł w sezonie letnim. To nowoczesne rozwiązanie wprowadza do systemu pomocy społecznej nową usługę całodobowej opieki. Stwarza ona indywidualną ofertę dostępności do wsparcia, terapii i rehabilitacji dla ludzi wymagających pomocy. To oferta innowacyjna w stosunku do dotychczas proponowanych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

    Dom Pomocy Społecznej w Zborowie