Dokumenty Wymagane od Kandydatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza  szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według programu „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza”. W celu uzyskania wstępnej akceptacji umożliwiającej odbycie szkolenia kandydat musi złożyć następujące dokumenty: