Pomoc Psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w strukturze Centrum funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie.

Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, daje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia i  pomocy.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 

 

  PRZYJDŹ DO NAS,
WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA!

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracuje trzech psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej m.in. w takich problemach, jak:

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

W celu skuteczniejszego wsparcia współpracujemy z władzami samorządowymi powiatu, oświatą, służbami specjalnymi oraz różnymi placówkami pomocy w celu kompleksowej pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu buskiego.

Współpracujemy z:

 

Zachęcamy do kontaktu, dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

(41) 234 56 87
(41) 234 56 90