Pomoc Prawna

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dyżur pełni 

Izabela Garbacz-Rojek

Bezpłatne porady prawne:

Termin indywidualnego spotkania można ustalić
kontaktując się telefonicznie: (41) 234 56 87, (41) 234 56 90
lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Porady obejmują:

Usługi poradnicze skierowane są do osób, które np. ze względów finansowych, bądź z powodu trudnej sytuacji życiowej mają utrudniony dostęp odpłatnych usług prawnych.