Aktywny Samorząd 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje,że Powiat Buski w 2015r. kontynuuje realizację pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.