Aktualności

Artykuły

Przejdź do - Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

16 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 15.02.2024 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „ROWNOŚĆ +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc do studia Mobius – hali, zawierającej ok. 900 m2 powierzchni wspinaczkowej. Młodzież swoją przygodę rozpoczęła krótką rozgrzewką oraz szkoleniem z podstaw wspinania się oraz asekuracji. Wszyscy zostali zaopatrzeni w profesjonalny sprzęt wspinaczkowy. Następnie pod fachową opieką pasjonatów – doświadczonych wspinaczy wszyscy mogli próbować swoich sił, mając do dyspozycji trzy fabuły: ocean, kosmos i dżunglę. Uczestnicy dzięki wchodzeniu na wolnostojące kamienie umocowane w ścianie z pomocą asekuracji liną mogli wspinać się na profesjonalne boulderownie, sięgające nawet wysokości 11 m. Na koniec mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności także na niskich formacje do wspinania bez liny. Wszystko to wymagało niesamowitej odwagi i kondycji oraz dużego wysiłku. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na posiłek do pizzerii „Głodna Małpa”, po czym wróciliśmy busem do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej kondycji fizycznej, przełamania oporów, pokonania lęków, potrenowania swoich umiejętności wspinaczkowych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, a także wiary we własne możliwości.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

15 lutego 2024

Dnia 14 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Równość +” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany jest przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi  2 397 047,48 zł przy wkładzie własnym w wysokości 144 000,00 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Równość +” realizuje wsparcie w ramach dwóch zadań

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę konsultanta ds. Rodziny;

- bezpłatnych porad prawnych;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;

- grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie oraz potrzeb bytowych osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- zajęcia logopedyczne;

- trening biofeedback;

- integracja sensoryczna;

- „Szkoła dla rodziców”

- szkolenia dla rodziców;

- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

 1. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty artystyczno-plastyczne; 

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;

- półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;

- festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

9 lutego 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Nieodpłatnie usługi prawnika

8 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „Równość+” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

 - w miesiącu lutym 2024 roku  w dniu
12.02.2024 r.(poniedziałek)  w godz. 10:00-14:30
19.02.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30
26.02.2024 r.(poniedziałek) w godz. 12:00-17:00
           

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

5 stycznia 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Równość +

2 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Równość +” współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł,
przy czym kwota dofinansowania stanowi 2 397 047,48 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób  (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu „Równość +” będzie można skorzystać m.in. z następujących usług:

 • pomoc psychologiczna, socjalna oraz konsultanta ds. rodziny;
 • dyżur prawnika oraz lekarza psychiatry;
 • pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc
  w rodzinie;
 • terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;
 • interwencje kryzysowe;
 • grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się
  w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w ramach grup wsparcia;
 • zapewnienie czasowego schronienia – Hostelu, w tym potrzeb bytowych;
 • zwrot kosztów dojazdów na spotkania ze specjalistami z OIK;
 • wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • trening biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • zajęcia z karate;
 • warsztaty artystyczno-plastyczne;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;
 • półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;
 • wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;
 • festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Równość +”

zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

„Przyjdź poMOC”

19 grudnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Programu Osłonowego „Przyjdź poMOC” dokonało diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie powiatu buskiego. Badanie zostało wykonane przez dr Ireneusza Siudem – psychologa, terapeutę i specjalistę ds. przemocy z Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie.

Poniżej prezentujemy wyniki badań.

Pobierz raport

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba

Zaproszenie

1 grudnia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba
Przejdź do - Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

10 listopada 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Projektu „Przyjdź poMOC” Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowane są warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla Rodziców”.

Warsztaty rodzicielskie to praktyczna wiedza i konkretne wskazówki dla rodziców pragnących zadbać o emocje i potrzeby dzieci. W trakcie treningu rodzice mogą nabyć wiele cennych umiejętności, które przydadzą się w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy. W ten sposób rozwijają swoje umiejętności wychowawcze.

Program zajęć obejmuje:

 • budowanie relacji dorosły – dziecko, w tym: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka, aktywne i wspierające słuchanie dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka oraz uwalnianie od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Warsztaty prowadzi trener „Szkoły dla Rodziców”, psychoterapeuta Pani Agnieszka Stoińska. Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w każdy czwartek od dnia 12 października i obejmują cykl 10 spotkań.

Przejdź do - Wycieczka dla młodzieży do Kielc – kino i kręgle

Wycieczka dla młodzieży do Kielc – kino i kręgle

12 września 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 01.09.2023 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Przyjdź poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który na początek zaprosił ich do kręgielni. Młodzież miała okazję sprawdzić swoje siły podczas zdrowej rywalizacji, w której liczyła się sprawność i koncentracja. Po wyczerpującej grze, młodzież udała się do kina „Helios” na seans filmu pt.: „Kompas szkieletora”. Poruszał on wiele ważnych tematów, m.in. dorastanie i związane z nim wyzwania. (pierwsze zauroczenia, akceptowanie straty i zmiany jako nieodłącznych części życia, a także odnajdywanie się w roli lidera), pokazał też, że rodzina i zgrana paczka przyjaciół jest wartością ważniejszą niż złoto i dobra materialne. Film posiadał również walory edukacyjne, tj. rozbudzenie zainteresowania historią, poruszał tematy związane z odnajdywaniem drogi w lesie, badaniem nieznanego terytorium i korzystaniem z kompasu. Po seansie wszyscy udali się na obiad, po którym wrócili do Buska-Zdroju. Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz ciekawego i konstruktywnego spędzenia czasu.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Przejdź do - 3-DNIOWY WYJAZD PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA RODZIN ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

3-DNIOWY WYJAZD PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA RODZIN ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

5 września 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w dniach 23-25.08.2023r. zorganizowało 3-dniowy wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin korzystających z pomocy OIK. Działanie to organizowane było w ramach projektu „Przyjdz poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy zdobyli szczyt Łysej Góry (595 m.n.p.m.), gdzie wysłuchali legęd o sabatach czarownic oraz obrzędach słowiańskich. Następnie udano się do powstałego w XI wieku Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, w którym mieli możliwość zapoznania się z historią Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz zwiedzenia Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatów gdzie zgromadzono pokaźną kolekcję artefaktów z całego świata. Drugiego dnia wycieczki po śniadaniu grupa rozpoczęła zwiedzanie Kompleksu Bałtowskiego od spaceru po tzw. Zwierzyńcu Dolnym, gdzie znajdowało się wiele gatunków ptaków (miedzy innymi bażanty, pawie, łabędzie, papugi itp.) oraz ssaków (alpaki, kapibary, owce, surykatki, jeżozwierza, ostronosa, białe daniele itp). Następnie uczestnicy wycieczki udali się do amerykańskiego Schoolbusa, którym wraz z przewodnikiem pojechali do Zwierzyńca Górnego – 60 ha obszaru gdzie znajdują się rozległe łąki, zagajniki, wąwozy i oczka wodne. W Parku Safarii uczestnicy mieli okazje obserować takie zwierzęta: różne gatunki bydła, owiec, kóz, jeleni, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu, antylopy nilgau, kuce szetlandzkie, alpaki, muflony, daniele, żubry. Kolejnym punktem był przejazd wyciągiem narciarskim, a następnie zwiedzanie parku „Polska w Miniaturze”, w którym uczestnicy mogli poznać historie i rozmieszczenie zamków w Polsce. Następnym punktem wycieczki była Sabatówka, gdzie zarówno najmłodsi jaki i najstarsi wspólnie  z czarownicami mogli przenieść się w świat czarów i magii, po czym udali się do kina 5D, by przenieść się do świata dinozaurów. Po obiedzie wraz z przewodnikiem rodziny rozpoczęły zwiedzanie Jura Parku  oraz Prehistorycznego Oceanarium w którym miały możliwość przeniesienia się do świata dinozaurów, poznania ich historii oraz ciekawostek z nimi związanymi. Ostatnim punktem dnia był Park Zabaw w którym znajdowały się liczne karuzele, dmuchańce, trampoliny, rolerkoster i wiele innych, po czym udali się na kolacje. Ostatniego dnia po śniadaniu grupa wyjechała z Bałtowa do Zamku Krzyżtopór w Ujazdowie gdzie uczestnicy wycieczki wzięli udział w queście szlakiem krzysztoporskich legend. W trakcie trwania wyjazdu odbyły się warsztaty z psychologiem Aleksandrą Golbą na temat: „Skutecznego radzenie sobie w sytuacjach trudnych”.  Wyjazd przyczynił się do poprawy samopoczucia uczestników wycieczki, zwiększenia ich odporności w sytuacjach stresowych, podniesienia poczucia własnej wartości, sprawdzenia swoich sił oraz umiejętności na szlaku górskim, a także sprzyjał nawiązywaniu nowych relacji i umocnienia więzi członków grupy.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Zakończenie projektu „Rodzina w Centrum”

5 lipca 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” w okresie od  1 września 2021 do 30 czerwca 2023 r. realizowało projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Projekt ten był współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość Projektu wyniosła 1 041 912,48 zł.  Z uwagi na wykonanie altany drewnianej oraz placu i ścieżek z kostki brukowej na kwotę 22 950,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż od 22 sierpnia 2023 r. do 22 sierpnia 2028 r. będzie zapewniona trwałość Projektu „Rodzina w Centrum”. 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Usługi Prawnika

5 czerwca 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 - w miesiącu czerwcu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

  02.06.2023 r.(piątek)             w godz. 09:00-12:00

 06.06.2023 r.(wtorek)           w godz. 13:00-16:00

 07.06.2023 r. (środa)            w godz. 14:00-16:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Usługi Prawnika

8 maja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 

- w miesiącu maju 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

11.05.2023 r.(czwartek)  w godz. 09:00-15:00

15.05.2023 r.(poniedziałek)  w godz. 08:00-12:00

18.05.2023 r. (czwartek)   w godz. 13:00-15:00

19.05.2023 r. (piątek)   w godz. 08:00-16:00

                       

                                               

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Nabór wniosków o stypendia dla dzieci

14 kwietnia 2023

 

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Pomóż nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących. 

Program Pomocy Dzieciom jest adresowany do tych rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i chcą z pomocą stypendium Stowarzyszenia SPES trwale poprawić swoją sytuację życiową, dostrzegając własne możliwości radzenia sobie z trudnościami. 

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Do pobrania: 

Usługi Prawnika

4 kwietnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika - w miesiącu kwietniu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

03.04.2023 r.(poniedziałek)  w godz. 09:00-11:30

12.04.2023 r.(środa  w godz. 09:00-14:30

 17.04.2023 r. (poniedziałek) w godz. 09:00-11:30

19.04.2023 r. (środa)  w godz. 09:00-14:30

 21.04.2022 r. (piątek)  w godz. 10:00-14:30

                                               

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń