Strona główna

Artykuły

Powiększ zdjęcie Konferencja%20pt.:%20„Biała%20wstążka”

Konferencja pt.: „Biała wstążka”

6 grudnia 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zorganizowało konferencję  pt.: „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej, która odbyła się w dniu 5.12.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego    w Busku-Zdroju. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych powiatu buskiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy i psycholodzy ze szkół ponadpodstawowych w Busku Zdroju. Głównym celem konferencji było przeciwdziałanie przemocy domowej.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla osób, które zostały wyłonione w drodze konkursu pt. „Człowiek, który mi pomógł”. Konkurs polegał na tym, że osoby korzystające      z pomocy Centrum zostały poproszone o wskazanie w anonimowych ankietach pracowników jednostek samorządowych, którzy wykazali się pomocą wobec nich. Wyróżniono osoby
z czterech obszarów działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: kuratorów sądowych, pracowników policji, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników oświaty. Ze zgromadzonych ankiet zostały wyróżnione następujące osoby:

 1. Pani Agata Zając - Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego
  w Busku-Zdroju
 2. Pani Martyna Grzegorczyk – p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju
 3. Pani Anna Kawalec – pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 4. Pan Karol Bidziński – pedagog szkolny Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

Dyplomy uznania wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław Klimczak oraz Dyrektor PCPR Aneta Chwalik, składając podziękowania za duży wkład i zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Po wyróżnieniach rozpoczęto część wykładową. Jako pierwszy ze swoją prezentacją wystąpił Pan Ireneusz Siudem, psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. przemocy, uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej. Przedstawił on wyniki badań, wnioski oraz rekomendacje dotyczące zjawiska przemocy domowej na terenie powiatu buskiego, opracowane na podstawie badania, które wykonał na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju. Z kolejnym referatem wystąpiła dr n. o zdr. Justyna Kaczmarczyk, psycholog, seksuolog, biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii, pracownik Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach, która opowiedziała o Bezsilności kobiety wobec przemocy. Następnie Pani Iwona Widlak inspektor ds. społecznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, która zaprezentowała temat pt.: Dziecko krzywdzone – szpitalna rzeczywistość. Kolejne wystąpienie pt. Bezradność kontra agresja - destrukcyjne wzorce zachowań dzieci doświadczających przemocy  wygłosiła Pani Lidia Świeboda-Toborek, psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Na koniec wystąpiła Pani Dorota Kowalczyk przedstawiając jaka jest Rola Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Na zakończenie konferencji Pan Starosta złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada.

Spotkanie było cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać kontakt między specjalistami, wymienić spostrzeżenia oraz podjąć dalszą współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkim poszerzyło specjalistyczną wiedzę na temat pomocy osobom mierzącym się z trudnościami w związku z doświadczaniem przemocy domowej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Konferencja pt.: „Biała wstążka”

Zaproszenie

1 grudnia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba
Czytaj więcej o: Zaproszenie

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

20 listopada 2023

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

17 listopada 2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i  materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.

Jesteś?

 

Czytaj więcej o: Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

15 listopada 2023

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadania publicznego w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu Buskiego w 2024 roku.

Zaproszenie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”

15 listopada 2023
Powiększ zdjęcie

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

10 listopada 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Projektu „Przyjdź poMOC” Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowane są warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla Rodziców”.

Warsztaty rodzicielskie to praktyczna wiedza i konkretne wskazówki dla rodziców pragnących zadbać o emocje i potrzeby dzieci. W trakcie treningu rodzice mogą nabyć wiele cennych umiejętności, które przydadzą się w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy. W ten sposób rozwijają swoje umiejętności wychowawcze.

Program zajęć obejmuje:

 • budowanie relacji dorosły – dziecko, w tym: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka, aktywne i wspierające słuchanie dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka oraz uwalnianie od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Warsztaty prowadzi trener „Szkoły dla Rodziców”, psychoterapeuta Pani Agnieszka Stoińska. Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w każdy czwartek od dnia 12 października i obejmują cykl 10 spotkań.

Czytaj więcej o: Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

Wykaz Placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim

9 listopada 2023

Uruchomiliśmy nabór wniosków w konkursie „Możemy więcej”!

8 listopada 2023

Jeśli zarejestrowałeś swoją organizację pozarządową w Systemie iPFRON+, to możesz już wypełnić wniosek w konkursie „Możemy więcej”. Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

 

 

 

Informację o ogłoszonym konkursie znajdziesz pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12023-pn-mozemy-wiecej/

Dokumentację konkursową znajdziesz pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/mozemy-wiecej-konkurs-12023/dokumentacja-konkursowa/

Pomocne materiały e-learningowe znajdziesz pod adresami:

https://edukacja.pfron.org.pl/

https://www.youtube.com/@ipfronplus

 

Dedykowana infolinia dla Użytkowników Systemu iPFRON+:

 • Numer telefonu: 0-800-007-140 (połączenie bezpłatne).
 • Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 - 17:00.

Przypominamy!

 • Zarejestruj organizację pozarządową w systemie iPFRON+, by złożyć wniosek w konkursie. Informację, jak prawidłowo zarejestrować organizację w systemie znajdziesz pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rejestracja-kont-dla-organizacji-pozarzadowych-w-systemie-ipfron/

 • Zabezpiecz inny sposób podpisywania dokumentów niż profil zaufany, szczegóły znajdziesz pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-podpisac-wniosek-w-systemie-ipfron/

 

Czytaj więcej o: Uruchomiliśmy nabór wniosków w konkursie „Możemy więcej”!
Powiększ zdjęcie

Szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej - zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

25 października 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 19.11.2023 r. w siedzibie PCPR odbyło się szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej - zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej". Działanie to realizowane było z Projektu pod nazwą: „Przyjdź poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  W szkoleniu brali udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, kuratorzy z Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, pracownicy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z terenu powiatu buskiego, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej - zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2023

Według danych WHO ponad 280 milionów ludzi na całym świecie ma depresję, a 1 na 4 dorosłych cierpi na tę chorobę, w którymś momencie swojego życia. To ogromne wyzwanie dla zdrowia i dobrego samopoczucia.


Na problemy ze zdrowiem psychicznym jesteśmy szczególnie narażeni w okresie jesienno-zimowym, w który właśnie wchodzimy. Mogą pojawić się wtedy następujące objawy:

 • uczucie depresji przez większą część dnia,
 • utratę zainteresowania czynnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność,
 • niski poziom energii,
 • trudności z koncentracją,
 • zmiany apetytu i rytmu snu,

 

Kiedy zgłosić się do specjalisty?

 

 

Jeśli:

 • nieprzyjemne objawy utrzymują się długo (więcej niż 2 tygodnie),
 • zwiększa się ich nasilenie,
 • masz trudności z podejmowaniem decyzji i wykonywaniem codziennych obowiązków (np. higiena osobista, chodzenie do pracy),
 • nie cieszą Cię aktywności, które do tej pory sprawiały przyjemność.

 

12 sprawdzonych sposobów psychologa na poprawę obniżonego nastroju:

 

 

 

 1. Znajdźcie czas tylko dla siebie
 2. Zadbajcie o dobry sen
 3. Spróbujcie technik relaksacyjnych
 4. Bądźcie aktywni fizycznie
 5. Spróbujcie diety poprawiającej nastrój
 6. Ograniczcie używki
 7. Słuchajcie swoich potrzeb i rozważcie suplementację
 8. Zwracajcie uwagę na swoje emocje i nazywajcie je
 9. Róbcie coś miłego dla innych
 10. Ograniczcie media społecznościowe i ilość otrzymywanych informacji
 11. Okazujcie wdzięczność
 12. Spędzajcie czas z bliskimi

Więcej informacji tutaj: https://czp.org.pl/

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października 2023
Powiększ zdjęcie

Wycieczka dla młodzieży do Kielc – kino i kręgle

12 września 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 01.09.2023 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Przyjdź poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który na początek zaprosił ich do kręgielni. Młodzież miała okazję sprawdzić swoje siły podczas zdrowej rywalizacji, w której liczyła się sprawność i koncentracja. Po wyczerpującej grze, młodzież udała się do kina „Helios” na seans filmu pt.: „Kompas szkieletora”. Poruszał on wiele ważnych tematów, m.in. dorastanie i związane z nim wyzwania. (pierwsze zauroczenia, akceptowanie straty i zmiany jako nieodłącznych części życia, a także odnajdywanie się w roli lidera), pokazał też, że rodzina i zgrana paczka przyjaciół jest wartością ważniejszą niż złoto i dobra materialne. Film posiadał również walory edukacyjne, tj. rozbudzenie zainteresowania historią, poruszał tematy związane z odnajdywaniem drogi w lesie, badaniem nieznanego terytorium i korzystaniem z kompasu. Po seansie wszyscy udali się na obiad, po którym wrócili do Buska-Zdroju. Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz ciekawego i konstruktywnego spędzenia czasu.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Wycieczka dla młodzieży do Kielc – kino i kręgle

UWAGA STUDENCI !!!

11 września 2023

Nabór wniosków
„Aktywny samorząd”  Moduł II

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2023 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dotyczące  roku akademickiego 2023/2024  można składać  od dnia 11 września 2023 roku do 10 października 2023 r. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum  lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

-  otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

 Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2023.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI !!!
Powiększ zdjęcie

3-DNIOWY WYJAZD PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA RODZIN ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

5 września 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w dniach 23-25.08.2023r. zorganizowało 3-dniowy wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin korzystających z pomocy OIK. Działanie to organizowane było w ramach projektu „Przyjdz poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy zdobyli szczyt Łysej Góry (595 m.n.p.m.), gdzie wysłuchali legęd o sabatach czarownic oraz obrzędach słowiańskich. Następnie udano się do powstałego w XI wieku Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, w którym mieli możliwość zapoznania się z historią Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz zwiedzenia Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatów gdzie zgromadzono pokaźną kolekcję artefaktów z całego świata. Drugiego dnia wycieczki po śniadaniu grupa rozpoczęła zwiedzanie Kompleksu Bałtowskiego od spaceru po tzw. Zwierzyńcu Dolnym, gdzie znajdowało się wiele gatunków ptaków (miedzy innymi bażanty, pawie, łabędzie, papugi itp.) oraz ssaków (alpaki, kapibary, owce, surykatki, jeżozwierza, ostronosa, białe daniele itp). Następnie uczestnicy wycieczki udali się do amerykańskiego Schoolbusa, którym wraz z przewodnikiem pojechali do Zwierzyńca Górnego – 60 ha obszaru gdzie znajdują się rozległe łąki, zagajniki, wąwozy i oczka wodne. W Parku Safarii uczestnicy mieli okazje obserować takie zwierzęta: różne gatunki bydła, owiec, kóz, jeleni, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu, antylopy nilgau, kuce szetlandzkie, alpaki, muflony, daniele, żubry. Kolejnym punktem był przejazd wyciągiem narciarskim, a następnie zwiedzanie parku „Polska w Miniaturze”, w którym uczestnicy mogli poznać historie i rozmieszczenie zamków w Polsce. Następnym punktem wycieczki była Sabatówka, gdzie zarówno najmłodsi jaki i najstarsi wspólnie  z czarownicami mogli przenieść się w świat czarów i magii, po czym udali się do kina 5D, by przenieść się do świata dinozaurów. Po obiedzie wraz z przewodnikiem rodziny rozpoczęły zwiedzanie Jura Parku  oraz Prehistorycznego Oceanarium w którym miały możliwość przeniesienia się do świata dinozaurów, poznania ich historii oraz ciekawostek z nimi związanymi. Ostatnim punktem dnia był Park Zabaw w którym znajdowały się liczne karuzele, dmuchańce, trampoliny, rolerkoster i wiele innych, po czym udali się na kolacje. Ostatniego dnia po śniadaniu grupa wyjechała z Bałtowa do Zamku Krzyżtopór w Ujazdowie gdzie uczestnicy wycieczki wzięli udział w queście szlakiem krzysztoporskich legend. W trakcie trwania wyjazdu odbyły się warsztaty z psychologiem Aleksandrą Golbą na temat: „Skutecznego radzenie sobie w sytuacjach trudnych”.  Wyjazd przyczynił się do poprawy samopoczucia uczestników wycieczki, zwiększenia ich odporności w sytuacjach stresowych, podniesienia poczucia własnej wartości, sprawdzenia swoich sił oraz umiejętności na szlaku górskim, a także sprzyjał nawiązywaniu nowych relacji i umocnienia więzi członków grupy.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: 3-DNIOWY WYJAZD PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA RODZIN ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE