Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim funkcjonują od 15.12.2016 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 •     ogólne usprawnianie,
 •     rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 •     przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 •     poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
 •     rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej,
 •     rehabilitacja społeczna,
 •     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 •     rehabilitacja zawodowa – wykształcanie umiejętności zawodowych (obsługa urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy, itd.),
 •     pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),
 •     poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy w Internecie odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),
 •     szkolenia zawodowe (uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach),
 •     wizyty studyjne w zakładach pracy.

Dodatkowo:

 •     załatwianie drobnych spraw na poczcie, w Urzędzie Gminy, w aptece, w banku, itp.
 •     rozwijanie zainteresowań
 •     kształtowanie właściwych postaw i umiejętności społecznych
 •     zaznajomienie i wytłumaczenie praw osoby niepełnosprawnej
 •     zapoznanie z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dane Kontaktowe:
Piasek Wielki 117
28-136 Nowy-Korczyn
Tel. (41) 373 40 15
e-mail: wtz.piasek@caritas.pl