Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

25 stycznia 2023

MALUCH+ 2022-2029

24 stycznia 2023

KPO_EFS

Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, co zapewnia większe wsparcie w utworzeniu i dofinansowaniu funkcjonowania miejsca opieki. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania 102 tys. miejsc opieki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: MALUCH+ 2022-2029

Tygodnik Ponidzia

17 stycznia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Informacja o wynikach

16 stycznia 2023

Pobierz PDF

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2 stycznia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2023r.

29 grudnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 14.11.2022 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu  wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2023 roku realizowane będą następujące obszary programu:

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2023r.

Usługi Prawnika

29 grudnia 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 

                 - w miesiącu styczniu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

05.01.2023 r. (czwartek)         w godz.09:00-14:00

09.01.2023 r. (poniedziałek)  w godz.09:00-12:00

16.01.2023 r. (poniedziałek)  w godz.09:00-14:00

20.01.2023 r. (piątek) w godz.09.00-12:00

                      

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi Prawnika

Wyniki otwartego konkursu ofert

22 grudnia 2022

Pobierz PDF

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert

Życzenia na Boże Narodzenie

21 grudnia 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Życzenia na Boże Narodzenie
Powiększ zdjęcie

SZKOLENIA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH w szkołach ponadpodstawowych powiatu buskiego

20 grudnia 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaproponowały cykl spotkań pod hasłem: „Wsparcie psychologów szkolnych” dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznych ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu buskiego, tj. I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 12. 10. 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju. W trakcie spotkania omówiono następujące bloki tematyczne: „Etyka zawodu psychologa” oraz „Interwencja dot. zagrożenia dobra dziecka” – Dorota Kowalczyk, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej a także: „Kompetencje psychologa szkolnego” oraz „Realizacja zaleceń wydawanych w opiniach i orzeczeniach” –  Karolina Bernat, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Kolejne spotkanie pt. „System edukacji a zachowania samobójcze. Rola szkoły w profilaktyce samobójstw” odbyło się 16.11.2022 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju. Poprowadziła je Monika Zagdańska-Uptas – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku Zdroju. Podczas szkolenia rozmawiano m.in. o wpływie kryzysu na funkcjonowanie ucznia w szkole, zasadach kontaktu z uczniem, który ma myśli samobójcze i uczniem po próbie samobójczej. Omówiono również dostosowania, jakie może wdrożyć szkoła wobec ucznia w kryzysie suicydalnym.

Spotkania te były cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać kontakt między specjalistami, wymienić spostrzeżenia oraz podjąć dalszą współpracę na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, a przede wszystkim poszerzyło specjalistyczną wiedzę na temat udzielania pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Zagdańska-Uptas
Czytaj więcej o: SZKOLENIA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH w szkołach ponadpodstawowych powiatu buskiego

Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku

2 grudnia 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  - lider Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy" informuje, że w ramach projektu udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.
 
Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku

21 listopada

21 listopada 2022

21 listopada

21 listopada 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: 21 listopada
Powiększ zdjęcie

Przekazanie nowego samochodu

18 listopada 2022

W dniu 08.11.2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu Renault Trafic  typu bus 9 – osobowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Auto zostało dofinansowane z programu PFRON „Wyrównanie różnic między regionami III” w kwocie 98.397,00 zł , pozostałą kwotę 89.558,00 zł ze środków własnych przekazał Powiat Buski.  W uroczystości przekazania samochodu  wzięli udział: Dyrektor PFRON w Kielcach – Andrzej Michalski, Starosta Buski – Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju – Aneta Chwalik, Dyrektor DPS Gnojno – Renata Szymańska – Gałązka.

 

 

 logo

 

 

 

 

DPS Gnojno
Czytaj więcej o: Przekazanie nowego samochodu

Informacja

18 listopada 2022

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

16 listopada 2022

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Pobierz
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej PDF

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej