Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dni Otwarte

13 maja 2021
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach serdecznie zapraszają na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 17-22 maja 2021r. W tym czasie będzie można skorzystać z punktu konsultacyjnego oferującego bezpłatne przesiewowe badanie słuchu dla dzieci oraz indywidualne porady naszych specjalistów: neurologopedów, afazjologów, surdologopedów, terapeutów SI, terapeutów Biofeedback. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży to Placówka, w której uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy ( w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest jedyną tego rodzaju instytucją w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia.
 
 
W skład Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:
- Szkoła Podstawowa nr 37
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer, krawiec lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
-Technikum nr 9 o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
Istnieje również możliwość zakwaterowania w Internacie i Bursie Szkolnej nr 2.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej zpsw.kielce.eu , gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące umówienia konsultacji i inne materiały dotyczące Placówki. Serdecznie zapraszamy !

 

Czytaj więcej o: Dni Otwarte

Ogłoszenie

11 maja 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

10 maja 2021

 

Pliki do pobrania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

7 maja 2021

Niepełnosprawność dotyka osoby w różnym wieku i miewa różny charakter, w dużym stopniu wpływając na możliwości uczestniczenia w normalnym życiu. Osoby niepełnosprawne na skutek wypadków lub chorób czy z powodu dysfunkcji genetycznych mają wiele problemów z przystosowaniem się do zaistniałej sytuacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wiedząc jaką w tym wypadku nieocenioną rolę  odgrywa sprzęt rehabilitacyjny oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

 Oferowany Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność Powiatu Buskiego, zakupiony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Projektów: „Nowy Zawód - Nowy Start”, „Rodzina Wspólna Troska”  oraz „Lepsze Oblicze Życia”. Sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny dla potrzebujących mieszkańców powiatu buskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Centrum przy ul. Bohaterów Warszawy 120.
Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność korzystania z danego rodzaju urządzenia.

Wykaz sprzętu  rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz terapeutycznego a także Regulamin wypożyczalni są dostępne w zakładce – Wypożyczalnia

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (41) 234 56 81

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI !

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Powiększ zdjęcie

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”

4 maja 2021

Dnia 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany będzie przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł. Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- bezpłatnych porad prawnych;

- zapewnia natychmiastowego schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- prowadzenie zajęć pedagogicznych o charakterze socjoterapeutycznym;

- trening biofeedback;

- zajęcia logopedyczne;

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty z samoobrony 

- kurs pierwszej pomocy

- wyjazdy warsztatowe edukacyjno-profilaktyczno- integracyjne

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2023.

30 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2023. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnego dokumentu w sferze wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie buskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 14 maja 2021 roku drogą elektroniczną na adres
e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Pobierz

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE BUSKIM 2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2023.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z podpisem Prezydenta. Co się zmieni?

28 kwietnia 2021

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych, zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego – to jedne z najważniejszych założeń podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Do tego dochodzi również m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług, świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym oraz zwiększenie kar dla prowadzących nielegalne placówki.

W piątek 23 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej.

– Rozwiązania, jakie znalazły się w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, to odpowiedź na postulaty i oczekiwania podmiotów, które na co dzień zajmują się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej. Wsłuchujemy się w głosy różnych środowisk i zależy nam, by w miarę możliwości poprawiać ich sytuację – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Co się zmieni?

 

 

 • Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. To osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.
 • Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.
 • Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.
 • Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).
 • Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

Zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zniesienie odpłatności dotyczy usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szefowa resortu rodziny wskazuje, że dochody z odpłatności nie są znaczące dla budżetu państwa, natomiast jest to odczuwalny wydatek dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

Zmiany dotyczące ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej

Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Dzięki temu rozwiązaniu wysokość maksymalna zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych

Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone.

Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od ilości osób przebywających w nielegalnej placówce, czyli:

 • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł,
 • od 11 do 20 osób – 20 000 zł,
 • powyżej 20 osób – 30 000 zł. 

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł zwiększono również kary pieniężne w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Źródło:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Czytaj więcej o: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z podpisem Prezydenta. Co się zmieni?

Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVD-19

27 kwietnia 2021

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia przyczyniły się do drastycznego obniżenia poziomu aktywności fizycznej.Ograniczenia te są problemem nie tylko dla osób, które zajmują się sportem profesjonalnie ale również dla tych, dla których aktywność fizyczna jest integralnym elementem stylu życia. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Jest ona niezbędna w budowaniu odporności, pomaga w walce ze stresem i pokonaniu wszelkich trudów życia codziennego. Dlatego szczególnie teraz, kiedy mierzymy się z pandemią koronawirusa każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle istotna, w szczególności w grupie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na skutki trwającej pandemii.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stworzył film edukacyjny, prezentujący zestaw ćwiczeń fizycznych na każdy dzień tygodnia. Zaproponowany materiał oraz prelekcje dietetyka i psychologa są jednocześnie kontynuacją spotkania poświęconego „Wpływowi COVID-19 na zdrowie psychiczne mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Zobacz film pt. Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez Covid-19. Ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?v=no-KywM6tAk

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVD-19

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025.

2 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów
w sferze społecznej w powiecie buskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 14 kwietnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres
e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025.

Projekt „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2030

2 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przedstawia projekt „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2030” do konsultacji, których celem jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu.

Konsultacje prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do dnia 12 kwietnia 2021 roku drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju na adres: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą na adres ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

 

Pliki do pobrania

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Projekt „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2030

Życzenia Wielkanocne

1 kwietnia 2021

KONDOLENCJE

29 marca 2021

informacja

26 marca 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: informacja
Powiększ zdjęcie

Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

26 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje o realizacji przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych projektu pn. ,,Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. - czerwiec  2023 r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin. Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W załączeniu przekazujemy informację o wyżej wymienionych projekcie.

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Usługi prawnika

25 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika  - w miesiącu kwietniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

06.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

13.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

20.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

         21.04.2021 r. (środa)            w godz. 12:00-14:00           

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika

Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

23 marca 2021