Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA STUDENCI !!!

12 września 2022

Nabór wniosków „Aktywny samorząd”  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2022 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dotyczące  roku akademickiego 2022/2023  można składać  od dnia 12 września 2022 roku do 10 października 2022 r.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum   lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

-  otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),  Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

 

Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2022.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI !!!

Informacja

9 września 2022

Informacja

7 września 2022

Informacja

7 września 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny zaprasza na  organizowanym w dniu 10 września 2022r.w godz.9.00-13.00 Dzień Otwartym dla osób zainteresowanych adopcją dziecka (par małżeńskich, osób niepozostających w związku małżeńskim, dorosłych przysposobionych, rodzin po przysposobieniu dziecka).

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie

3-DNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY

2 września 2022

Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska” w dniach 29-31.08.2022 r. zorganizowało 3-dniowy wyjazd edukacyjno-profilaktyczno-integracyjny dla rodzin, korzystających z pomocy OIK. W planie było zwiedzanie Krakowa, wizyta w Zakopanym oraz Rabce-Zdroju. Działanie to realizowane było w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: 3-DNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY

Usługi prawnika

2 września 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                  - w miesiącu wrześniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach: 

07.09.2022 r. (środa)  w godz.09:00-14:00

 16.09.2022 r. (piątek)  w godz.08:30-14:00

19.09.2022 r. (poniedziałek)  w godz.08:30-14:00

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika

Szanowni Państwo,

29 sierpnia 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą, o przekazanie informacji o badaniu i linku do ankiety jak największej grupie osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

Piotr Wójtowicz
Samodzielny Specjalista
ds. badań i analiz

 

Czytaj więcej o: Szanowni Państwo,
Powiększ zdjęcie

Wycieczka dla młodzieży

25 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 23.08.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Zamku Królewskiego  w Chęcinach. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który oprowadził ich po ruinach zamku i niezwykle barwnym językiem opowiedział jego dzieje. Młodzież miała okazję przeżyć „lekcję historii na żywo”, co z pewnością wzbogaciło ich wiedzę oraz rozbudziło historyczną ciekawość. Następnie uczestnicy udali się do Jaskini Kadzielnia w Kielcach, gdzie pod opieką przewodnika mieli okazję przejść trasę turystyczną, którą tworzy system jaskiniowy o długości 140 m. Podczas zwiedzania zobaczyli m.in. kominy krasowe, nacieki kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, nacieki groniaste i kalafiorowate, a także stalagmity i stalaktyty.  Po intensywnie spędzonym czasie, zmęczeni, ale zadowoleni udali się na obiad, po czym wrócili busem do Buska Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz okazję do ciekawego i konstruktywnego spędzenia czasu.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Wycieczka dla młodzieży

Konsultacje prawne dla obywateli Ukrainy

22 sierpnia 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Konsultacje prawne dla obywateli Ukrainy

Kondolencje

16 sierpnia 2022

Informacja o wynikach

3 sierpnia 2022

Usługi prawnika

2 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                 - w miesiącu sierpniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        18.08.2022 r. (czwartek)  w godz. 08:00-13:30

                        22.08.2022 r. (poniedziałek)  w godz.08:00-14:00

                        30.08.2022 r. (wtorek)  w godz. 08:00-12:30                      


Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Czytaj więcej o: Usługi prawnika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje

1 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 31 lipca 2022 roku zakończyła się realizacja Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu było zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30K i 20M) do 31.07.2022 r. na terenie Powiatu Buskiego. 

Projekt skierowany był do następującej grupy docelowej z terenu Gminy Busko-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny
    i dzieci,
  • osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).

Pomimo zakończenia Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług przez 25 opiekunów osób niesamodzielnych, Doradcę ds. ON, psychologa, dwóch pracowników socjalnych oraz kierowcę przez okres 28 miesięcy: od 01.08.2022 r. do 30.11.2024 r.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81.

Czytaj więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

18 lipca 2022

Pliki do pobrania

 

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Usługi prawnika

4 lipca 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika  - w miesiącu lipcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

                      

12.07.2022 r. (wtorek)          w godz. 12:00-16:00

13.07.2022 r. (środa)             w godz. 12:00-16:00

 25.07.2022 r. (poniedziałek) w godz. 08:00-14:00

28.07.2022 r. (czwartek)       w godz. 13:00-15:00

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika

Informacja

30 czerwca 2022

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec
Czytaj więcej o: Informacja