Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obszar A Zadanie 1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania (dysfunkcja narządu ruchu)

1 marca 2024

Obszar A zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)

1 marca 2024

Obszar A Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)

1 marca 2024

Obszar A Zadanie 4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania (narząd słuchu)

1 marca 2024

Obszar B Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku i ruchu)

1 marca 2024

Obszar B Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

1 marca 2024

Obszar B Zadanie 3 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień i dysfunkcja narządu wzroku )

1 marca 2024

Obszar B Zadanie 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu)

1 marca 2024

Obszar B Zadanie 5 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

1 marca 2024

Obszar C Zadanie 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1 marca 2024

Obszar C Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1 marca 2024

Obszar C Zadanie 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1 marca 2024

Obszar C Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1 marca 2024

Obszar C Zadanie 5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

1 marca 2024

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1 marca 2024