Sport, kultura, rekreacja i turystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Buskiego i może wynosić do 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie musi posiadać środki własne uzupełniające przyznane dofinansowanie.
Środki te mogą pochodzić ze składek członkowskich i innych źródeł poza PFRON.

 

Dofinansowanie zadanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu należy złożyć w terminie do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
bądź pod numerem telefonu:  (41) 234 56 88.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek