Domy Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  •     osób w podeszłym wieku
  •     osób przewlekle somatycznie chorych
  •     osób przewlekle psychicznie chorych
  •     dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  •     dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  •     osób niepełnosprawnych fizycznie


Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonują cztery domy pomocy społecznej. Starosta Buski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością. Na terenie powiatu buskiego funkcjonują także dwa środowiskowe domy samopomocy – prowadzony przez Caritas Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach oraz podobny w Busku – Zdroju, prowadzony przez samorząd gminny.

 

Koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w 2023 roku

 

 Domy Pomocy Społecznej
-POWIAT BUSKI-
 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 25 stycznia 2023 roku  poz.547
 DPS w Zborowie  5 915,00 zł
 DPS w Gnojnie  6 000,00 zł
 DPS w Słupi Pacanowskiej  5 200,00 zł
 DPS w Ratajach Słupskich  5 100,00 zł