Pomoc Prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dyżur pełni 

Izabela Garbacz-Rojek

Bezpłatne porady prawne:

Termin indywidualnego spotkania można ustalić
kontaktując się telefonicznie: (41) 234 56 87, (41) 234 56 90
lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Porady obejmują:

  • Udzielanie porad prawnych i obywatelskich, których celem jest wsparcie Uczestników Projektu oraz zapoznanie ich z prawami i usprawnieniami.
  • Zakres konsultacji i porad prawnych dotyczy w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego
    i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.
  • Poradnictwo prawne obejmuje porady prawne, konsultacje oraz sporządzenie pism na rzecz Uczestników Projektu w zależności od potrzeb zgłaszanych przez osoby objęte wsparciem oraz
    w indywidualnych przepadkach zastępstwo prawne.

Usługi poradnicze skierowane są do osób, które np. ze względów finansowych, bądź z powodu trudnej sytuacji życiowej mają utrudniony dostęp odpłatnych usług prawnych.